+

Stare Miasto Niepołomice

Project Details

Zamiarem gospodarzy miasta było poprawienie jego przestrzeni publicznej na miarę możliwości niewysokiego budżetu tego niewielkiego ośrodka. Centrum Niepołomic stanowi kwadratowy Rynek ze skromnymi domami w jego pierzejach. Z Rynku widoczne są na­to­miast pokaźne, historyczne i wartościowe budynki położone niedaleko: zamek, kościół i ratusz.

Projekt zakładał z jednej strony zachowanie tego, co niezniszczone i warte pozostawienia: część po­sadz­­ki placu, niektóre lampy, ławki, z drugiej zaś dodanie formy jednoznacznej i wewnętrznie spójnej.

Nowy fragment powierzchni rynku, zbliżony w rzucie do kwadratu ma cztery krawędzie: południową (od strony jezdni) – pofałdowaną, północną (pomyślaną jako alejka bez samochodów) – płaską, wschod­­nią (równoległą do zachowanej ścieżki spacerowej pomiędzy zamkiem i kościołem) i za­chod­nią z wydzielonym miejscem dla stolików kawiarnianych.

W realizacji projektu zostały użyte materiały i formy, które wpisują się w sposób jednoznaczny i współ­czes­ny w poprawianą przestrzeń miejską miasteczka. Posadzkę wykonano z porfirowej kostki o sta­łym rzucie 10x10cm i zmiennej wysokości (w zależności od obciążeń). Taki sam wymiar mają lam­py i pachołki z cortenowskiej stali. Moduł 10cm posłużył także dla projektu ławek z im­preg­no­wa­ne­go dębu oraz dla wypełnionego grysem porfirowym rusztu wokół drzew.

  • Architekt: Biuro Projektów Lewicki Łatak
  • Lokalizacja: Niepołomnice, Polska
  • Strona internetowa:  http://palladiomaterials.com/pl/PalladioKamienNaturlany/galeria_niepolomice.html

GO TO WEBSITE